Difference between revisions of "Main Page"

From Fun's Silo
Jump to: navigation, search
m
m
Line 1: Line 1:
[https://silverbeer0.bloggersdelight.dk/2020/11/23/just-how-do-you-protect-my-solar-lights-from-winter-months/ đ&egrave;n led năng lượng mặt trời d&ugrave;ng trong nh&agrave;] h2&gt;Hướng Dẫn Mua H&agrave;ng<br />Đặc biệt hơn, với ưu điểm vượt trội về t&iacute;nh bảo mật, thiết bị n&agrave;y c&oacute; thể bảo vệ tốt cho cả nh&agrave; ri&ecirc;ng, lẫn cửa h&agrave;ng, văn ph&ograve;ng, hiệu thuốc, nh&agrave; xưởng, si&ecirc;u thị,…m&agrave; kh&ocirc;ng sợ bị hacker x&acirc;m nhập. Chỉ cần c&oacute; nguồn điện v&agrave; d&acirc;y c&aacute;p l&agrave; bạn đ&atilde; c&oacute; thể lắp đặt digicam Dahua ở bất cứ nơi n&agrave;o m&igrave;nh muốn. Sau khi c&agrave;i đặt xong phần mềm l&ecirc;n điện thoại,việc sử dụng camera trở n&ecirc;n rất đơn giản,người d&ugrave;ng chỉ cần mở ứng dụng gDMss tr&ecirc;n điện thoại l&agrave; c&oacute; thể gi&aacute;m s&aacute;t được chiếc digicam DH-IPC-HDBW1320EP-W n&agrave;y. Giao diện điều khiển tr&ecirc;n điện thoại được bố tr&iacute; kh&aacute; hợp l&yacute; v&agrave; khoa học ,c&aacute;c t&ugrave;y chọn được sắp xếp ở ph&iacute;a dưới của giao diện. Tại đ&acirc;y,qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể lựa chọn cho c&aacute;c chức năng chụp ảnh,quay video v&agrave; lưu video gi&aacute;m s&aacute;t trực tiếp l&ecirc;n điện thoại.<br /><br />DH-IPC-D22P-imou l&agrave; của camera Dahua lựa chọn tối ưu mang đến kh&aacute;ch h&agrave;ng.Camera quan s&aacute;t DAHUA IP WIFI DH-IPC-D22P-imou của camera Dahua c&oacute; độ bền cao. Chịu được mọi loại thời tiết mưa nắng , độ ph&acirc;n giải sắc n&eacute;t ph&ugrave; hợp cho mọi m&ocirc;i trường lu&ocirc;n đ&aacute;p ứng mọi mong muốn từ kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br /><br /><br /><br /><ul><br />  <br />  <br />  <br /> <li>Lắp digital camera Camera quan s&aacute;t DAHUA IP WIFI DH-IPC-D22P-imou l&agrave; giải ph&aacute;p tối ưu cho nhu cầu người ti&ecirc;u d&ugrave;ng.</li><br />  <br />  <br />  <br /> <li>DH-IPC-D22P-imou l&agrave; của digital camera Dahua lựa chọn tối ưu mang đến kh&aacute;ch h&agrave;ng.Camera quan s&aacute;t DAHUA IP WIFI DH-IPC-D22P-imou của digicam Dahua c&oacute; độ bền cao. [https://pastebin.fun/WjY0l1VFtA đ&egrave;n led năng lượng mặt trời cảm biến] /li&gt;</li><br />  <br />  <br />  <br /> <li>Hệ thống sẽ kh&ocirc;ng được bảo h&agrave;nh vĩnh viễn nếu kh&aacute;ch h&agrave;ng tự &yacute; thay đổi lắp đặt ban đầu, được lắp th&ecirc;m thiết bị kh&ocirc;ng do C&ocirc;ng Ty ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp.</li><br /> <br />  <br />  <br /> <li>(Do kh&aacute;ch h&agrave;ng tự thỏa thuận với c&aacute; nh&acirc;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n hoặc đơn vị lắp th&ecirc;m kh&aacute;c).</li><br />  <br />  <br />  <br /> <li>Số điện thoại được ghi trong phiếu c&ocirc;ng t&aacute;c hoặc bi&ecirc;n bản nghiệm thu v&agrave; tr&ecirc;n c&aacute;c giấy tờ kh&aacute;c c&oacute; trong mỗi lần giao dịch với kh&aacute;ch h&agrave;ng.</li><br />  <br />  <br />  <br /> <li>Qu&yacute; kh&aacute;ch giữ lại tất cả giấy tờ khi giao dịch với nh&acirc;n vi&ecirc;n của C&ocirc;ng Ty ch&uacute;ng t&ocirc;i để đối chiếu khi cần thiết, giữ lại số điện thoại b&aacute;o hỏng v&agrave; phản &aacute;nh chất lượng phục vụ khi cần. [https://pbase.com/topics/storynut9/can_dollar_tree_has_solar_li đ&egrave;n led năng lượng mặt trời 90w] /li&gt;</li><br />  <br /> <br /> <br /></ul><br /><br /><br /><br />Hệ thống sẽ kh&ocirc;ng được bảo h&agrave;nh vĩnh viễn nếu kh&aacute;ch h&agrave;ng tự &yacute; thay đổi lắp đặt ban đầu, được lắp th&ecirc;m thiết bị kh&ocirc;ng do C&ocirc;ng Ty ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp. (Do kh&aacute;ch h&agrave;ng tự thỏa thuận với c&aacute; nh&acirc;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n hoặc đơn vị lắp th&ecirc;m kh&aacute;c). Qu&yacute; kh&aacute;ch giữ lại tất cả giấy tờ khi giao dịch với nh&acirc;n vi&ecirc;n của C&ocirc;ng Ty ch&uacute;ng t&ocirc;i để đối chiếu khi cần thiết, giữ lại số điện thoại b&aacute;o hỏng v&agrave; phản &aacute;nh chất lượng phục vụ khi cần. Số điện thoại được ghi trong phiếu c&ocirc;ng t&aacute;c hoặc bi&ecirc;n bản nghiệm thu v&agrave; tr&ecirc;n c&aacute;c giấy tờ kh&aacute;c c&oacute; trong mỗi lần giao dịch với kh&aacute;ch h&agrave;ng. Lắp digital camera Camera quan s&aacute;t DAHUA IP WIFI DH-IPC-D22P-imou l&agrave; giải ph&aacute;p tối ưu cho nhu cầu người ti&ecirc;u d&ugrave;ng.<br /><br /><h3>C&oacute; Thể Bạn Sẽ Th&iacute;ch</h3><br />Camera Dahua ch&iacute;nh h&atilde;ng l&agrave; thương hiệu digicam c&oacute; trụ sở ch&iacute;nh tại H&agrave;ng Ch&acirc;u, [https://csgrid.org/csg/team_display.php?teamid=689442 đ&egrave;n led năng lượng mặt trời 300w] . V&agrave; hoạt động đến nay th&igrave; d&ograve;ng digicam Dahua HDCVI kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave;m người d&ugrave;ng phải nghi ngờ g&igrave; nữa về chất lượng ghi h&igrave;nh của n&oacute;. Bởi v&igrave; trong nhiều năm cố gắng nỗ lực, digicam Dahua gi&aacute; rẻ đ&atilde; xuất sắc lọt v&agrave;o TOP 3 thương hiệu digicam chất lượng của thế giới v&agrave; n&oacute; ch&iacute;nh thức c&oacute; sức cạnh tranh mạnh mẽ với c&aacute;c thương hiệu digicam đ&igrave;nh đ&aacute;m.<br /><br />
+
โต๊ะประชุม - เป็นโต๊ะที่มีขนาดกว้าง มีมากมายขนาดให้เลือก เพื่อให้เหมาะกับสถานที่ทำงาน และก็จำนวนคนทำงาน แม้กระนั้นเราจะมีแนวทางเลือกโต๊ะประชุมยังไงให้เหมาะสมกับการใช้งาน เราไปดูดีกว่าว่าควรเลือกอย่างไรบ้างวีธีการเลือก โต๊ะประชุม ให้เหมาะสมกับการใช้แรงงานเริ่มแรกลูกค้าจะต้องรู้ ขนาดห้องที่วางจะโต๊ะประชุม ว่ากว้างxยาวมากแค่ไหน ประตูเปิดออกที่ไหน ติดเสาด้วยไหม ผู้ที่มาร่วมประชุมหลายชิ้นสุดกี่คน และโดยทั่วไปผู้มาร่วมประชุมกี่คน ต้องสำรองเก้าอี้สำหรับคนมาสัมมนาเพิ่มด้วยไหม ประธานนั่งกี่ที่นั่ง เวลาผลิตโต๊ะประชุม ไม้ชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อ ทำเป็นกว้างสุด 240 cm มีความหมายว่าถ้าเกิดจะทำโต๊ะประชุม ขนาดใหญ่กว่า 240 cm ควรมีรอยต่อบน หน้าโต๊ะเกิดขึ้นธรรมดา คนนั่ง 1 คนจะใช้พื้นที่กว้างราว 80 cm บวกลบ กำลังนั่งพอดิบพอดี (ขึ้นอยู่กับรูปทรง หน้ากว้างของเก้าอี้ด้วย) เป็นต้นว่า โต๊ะประชุม ขนาด 160 cm จะนั่งได้ฝั่งหละ 160/80 = 2 คนต่อฝั่ง ยังไม่รวมหัว-ท้าย สมมุติอยากโต๊ะประชุม 12 ที่นั่ง อาจใช้โต๊ะประชุมขนาด 300 cm นำ 300/80=3.75 หรือฝั่งหละ 4 คน รวมหัวด้านหลังฝั่งหละ 2 คน เป็น 12 คน หรือถ้าหากห้องสำหรับประชุม มีขนาดใหญ่ อยากให้นั่งสบาย อาจใช้ขนาด 320-350 cm ขึ้นกับ ขนาดห้อง ข้อดีของโต๊ะประชุมตัวต่อ เป็นสามารถเปลี่ยนที่ง่าย ครั้งคราวสามารถปรับเปลี่ยน ทรงโต๊ะประชุมใหม่ได้ตามการใช้งาน ซึ่งจะยืดหยุ่นกว่า โต๊ะประชุม ไม้แผ่นใหญ่เมื่อพอรู้ขนาดโต๊ะประชุม สามารถเลือกรูปทรง แบบ ที่อยากทำ จะมีรูปแบบอย่าง โชว์อยู่ ในรายการอาหาร หมวดโต๊ะประชุม รูปทรงจะมีทั้งยัง ทรงรี ทรงเหลี่ยม ทรงเหลี่ยมลบมุม ทรงเรือใบ หรือ ถ้าหากเป็นตัวต่อมีทรงตัวยู ทรงเหลี่ยม และก็อีกหลายทรงให้เลือกโต๊ะประชุม ทางโรงงานสามารถผลิตได้อีกทั้ง ขาไม้ ขาเหล็กปั๊มเงา ขาเหล็กกล่อง ขาเหล็กตัววี สามารถดูรูปตัวอย่างได้ในเวป ซึ่งถ้าชอบ โต๊ะประชุมแบบรหัสใด แต่อยากเพิ่มขนาด เปลี่ยนรูปทรงขา โต๊ะประชุมสามารถ สั่งเพิ่มกล่องวางปลั๊กไฟ ฝั่งบน TOP โต๊ะได้ สามารถเลือกตำแหน่งจัดตั้ง และทรงกล่องปลั๊กไฟ พอดี พวก อะไหล่เฟอร์นิเจอร์ส่วนสีของโต๊ะประชุม ลูกค้าสามารถเลือกสีได้ สามารถสลับ TOP สีหนึง บังขาด้านด้านล่างสีหนึงได้ 1 ตัวสามารถสลับได้ 2 สีโต๊ะประชุมที่ใช้งานเจริญ จำต้องอยู่ในขนาดที่พอดีกับขนาดห้อง ถึงจะสวย ขนาดพอดีกับปริมาณผู้มาร่วมประชุม เวลานั่งไม่เบียดกันมากเกินไป เวลาจัดเก็บเก้าอี้เลื่อนเข้าไม่ขวาง ทางเท้า ถ้าหากต้องการใช้ notebook หรือเครื่องฉายสไลด์ สามารถสั่งผลิตเจาะรูรอดสายไฟที่โต๊ะประชุมได้ หรือบางทีอาจเลือก กล่องปลั๊กไฟมาติดตั้งเพิ่มได้ โต๊ะประชุมตัวต่อ จะเคลื่อนย้ายง่าย สามารถเปลี่ยนแปลงรูปทรงที่ต่อชนกันได้ ตำแหน่งการนั่งของประธาน ก็เป็นหัวใจหลักในการกำหนดรูปทรงของโต๊ะประชุม จำต้องดูว่าประธานนั่งกี่คน อยากได้กว้างมากแค่ไหน รายละเอียดอื่นๆ สามารถสอบถาม ตามวิถีทางต่างๆถึงที่กะไว้ติดต่อพวกเราจัดห้องประชุมแบบ Boardroom – โต๊ะสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ยาว การจัดห้องสำหรับประชุมแบบ Boardroom เหมาะกับ การปรึกษาหรือระดมความคิดกัน สำหรับวิธีจัดเป็นควรมีโต๊ะสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ยาววางอยู่กึ่งกลางห้อง จากนั้นก็เลยนำเก้าอี้มาจัดวางล้อมรอบโต๊ะนั้น การจัดห้องที่ใช้สำหรับการประชุมในรูปแบบนี้ออกจะนิยมมากมายตามบริษัทหลายแห่ง เพราะเหตุว่าการจัดห้องที่ใช้ในการประชุมแบบ Boardroom เหมาะสำหรับการสัมมนาที่จำต้องระดมความคิด พร้อมพิจารณาหารือกัน โดยผู้มาร่วมประชุมก็จะสามารถสื่อสารกันได้อย่างสะดวก อีกทั้งยังได้เห็นท่าทาง ของผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมทุกคนได้อย่างเห็นได้ชัด และก็การจัดห้องที่ใช้สำหรับการประชุมลักษณะนี้ ไม่ควรปิดผ้าม่านจนกระทั่งทึบจนกระทั่งขนาดแสงเข้าไม่ได้ เนื่องจากว่ามันบางทีอาจมีผลทำให้บรรยากาศมีความเคร่งเครียดมากเกินไป เหมาะสำหรับสมาชิกที่น้อยกว่า 20 คนจัดห้องประชุมแบบโต๊ะกลม – โต๊ะกลมเหมาะกับงานที่ต้องการที่จะให้ผู้เข้าร่วม ได้มีการคุยสนทนากันได้อย่างแนบชิด ลักษณะการจัดเป็นจำเป็นต้องใช้โต๊ะกลมวงแบบปิด ใน 1 โต๊ะ นั่งได้ประมาณ 6-10 คน แม้กระนั้น 8 คนกำลังพอดีที่สุด ทุกคนสามารถมองเห็นสีหน้าท่าทางกันได้อย่างแจ่มแจ้ง และก็มีความใกล้ชิดแนบแน่นกันมากมาย โดยการตกแต่งบางทีอาจเพิ่มด้วยนำผ้ามาปกคลุมโต๊ะ รวมทั้งคลุมเก้าอี้ให้เกิดความสวยสดงดงาม ยิ่งกว่านั้นยังสามารถนำจัดแจกันหรือพุ่มดอกไม้เล็กๆมาตกแต่งไว้กึ่งกลางโต๊ะได้อีกด้วย<br /> [https://amara.org/en/profiles/profile/aD7Q9wGtYJlyAfh5rfYOjOte4Gt2UsJ7bQE9SPKckvc/ โต๊ะทำงาน] <br />U – shape – โต๊ะยาว 3 ตัวเหมาะสมกับกรุ๊ปที่ปรารถนาอภิปราย จำเป็นต้องสนทนากันอย่างใกล้ชิด ซึ่งการจัดโต๊ะแบบ U – shape จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมกำเนิดความรู้สึกเท่าเทียมกัน ทั้งยังยังเป็นเหมาะสมต่อการนำเสนอข้อมูล ซึ่งอยู่รอบๆด้านหน้าของโต๊ะประชุมอีกด้วยการนำโต๊ะยาว 3 ตัวมาต่อกันเป็นรูปตัว U รวมทั้งยังสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นแบบซ้อน หรือ U ซ้อนภายใน U ได้อีกต่างหาก เพื่อเป็นการเพิ่มที่นั่งบริเวณข้างใน<br /> [http://grnrsenr.w3.uvm.edu/index.php?title=-m iconic-office.com] <br />Chevron Classroom – โต๊ะ V เอียงไปข้างหน้าเป็นการจัดโต๊ะแบบรูปตัว V อันมีลักษณะละม้ายกับการจัดห้องเรียนในมหาวิทยาลัย แม้แต่จะมีสิ่งต่างกัน คือ ตรงที่โต๊ะประชุมจะเอียงไปทางข้างหน้า นอกจากนั้นการโต๊ะแต่ว่าล่ะแถวต้องห่างกันอย่างมีระเบียบ ทั้งยังจำเป็นที่จะต้องให้กำเนิดความห่างที่อยู่ในแนวเดียวกันอีกด้วย สำหรับการจัดแบบ Chevron Classroom มีเอกลักษณ์หมายถึงช่วยลดปริมาณแถวของโต๊ะบริเวณกึ่งกลาง จึงทำให้สมาชิกทุกท่านสามารถแลเห็นด้านหน้าได้อย่างเห็นได้ชัด สายตาจะจับจ้องไปยังด้านหน้าแค่นั้น ไม่อาจมองเห็นสีหน้าท่าทางของคนอื่นๆได้<br /><br /><br /><br />

Revision as of 18:25, 23 November 2020

โต๊ะประชุม - เป็นโต๊ะที่มีขนาดกว้าง มีมากมายขนาดให้เลือก เพื่อให้เหมาะกับสถานที่ทำงาน และก็จำนวนคนทำงาน แม้กระนั้นเราจะมีแนวทางเลือกโต๊ะประชุมยังไงให้เหมาะสมกับการใช้งาน เราไปดูดีกว่าว่าควรเลือกอย่างไรบ้างวีธีการเลือก โต๊ะประชุม ให้เหมาะสมกับการใช้แรงงานเริ่มแรกลูกค้าจะต้องรู้ ขนาดห้องที่วางจะโต๊ะประชุม ว่ากว้างxยาวมากแค่ไหน ประตูเปิดออกที่ไหน ติดเสาด้วยไหม ผู้ที่มาร่วมประชุมหลายชิ้นสุดกี่คน และโดยทั่วไปผู้มาร่วมประชุมกี่คน ต้องสำรองเก้าอี้สำหรับคนมาสัมมนาเพิ่มด้วยไหม ประธานนั่งกี่ที่นั่ง เวลาผลิตโต๊ะประชุม ไม้ชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อ ทำเป็นกว้างสุด 240 cm มีความหมายว่าถ้าเกิดจะทำโต๊ะประชุม ขนาดใหญ่กว่า 240 cm ควรมีรอยต่อบน หน้าโต๊ะเกิดขึ้นธรรมดา คนนั่ง 1 คนจะใช้พื้นที่กว้างราว 80 cm บวกลบ กำลังนั่งพอดิบพอดี (ขึ้นอยู่กับรูปทรง หน้ากว้างของเก้าอี้ด้วย) เป็นต้นว่า โต๊ะประชุม ขนาด 160 cm จะนั่งได้ฝั่งหละ 160/80 = 2 คนต่อฝั่ง ยังไม่รวมหัว-ท้าย สมมุติอยากโต๊ะประชุม 12 ที่นั่ง อาจใช้โต๊ะประชุมขนาด 300 cm นำ 300/80=3.75 หรือฝั่งหละ 4 คน รวมหัวด้านหลังฝั่งหละ 2 คน เป็น 12 คน หรือถ้าหากห้องสำหรับประชุม มีขนาดใหญ่ อยากให้นั่งสบาย อาจใช้ขนาด 320-350 cm ขึ้นกับ ขนาดห้อง ข้อดีของโต๊ะประชุมตัวต่อ เป็นสามารถเปลี่ยนที่ง่าย ครั้งคราวสามารถปรับเปลี่ยน ทรงโต๊ะประชุมใหม่ได้ตามการใช้งาน ซึ่งจะยืดหยุ่นกว่า โต๊ะประชุม ไม้แผ่นใหญ่เมื่อพอรู้ขนาดโต๊ะประชุม สามารถเลือกรูปทรง แบบ ที่อยากทำ จะมีรูปแบบอย่าง โชว์อยู่ ในรายการอาหาร หมวดโต๊ะประชุม รูปทรงจะมีทั้งยัง ทรงรี ทรงเหลี่ยม ทรงเหลี่ยมลบมุม ทรงเรือใบ หรือ ถ้าหากเป็นตัวต่อมีทรงตัวยู ทรงเหลี่ยม และก็อีกหลายทรงให้เลือกโต๊ะประชุม ทางโรงงานสามารถผลิตได้อีกทั้ง ขาไม้ ขาเหล็กปั๊มเงา ขาเหล็กกล่อง ขาเหล็กตัววี สามารถดูรูปตัวอย่างได้ในเวป ซึ่งถ้าชอบ โต๊ะประชุมแบบรหัสใด แต่อยากเพิ่มขนาด เปลี่ยนรูปทรงขา โต๊ะประชุมสามารถ สั่งเพิ่มกล่องวางปลั๊กไฟ ฝั่งบน TOP โต๊ะได้ สามารถเลือกตำแหน่งจัดตั้ง และทรงกล่องปลั๊กไฟ พอดี พวก อะไหล่เฟอร์นิเจอร์ส่วนสีของโต๊ะประชุม ลูกค้าสามารถเลือกสีได้ สามารถสลับ TOP สีหนึง บังขาด้านด้านล่างสีหนึงได้ 1 ตัวสามารถสลับได้ 2 สีโต๊ะประชุมที่ใช้งานเจริญ จำต้องอยู่ในขนาดที่พอดีกับขนาดห้อง ถึงจะสวย ขนาดพอดีกับปริมาณผู้มาร่วมประชุม เวลานั่งไม่เบียดกันมากเกินไป เวลาจัดเก็บเก้าอี้เลื่อนเข้าไม่ขวาง ทางเท้า ถ้าหากต้องการใช้ notebook หรือเครื่องฉายสไลด์ สามารถสั่งผลิตเจาะรูรอดสายไฟที่โต๊ะประชุมได้ หรือบางทีอาจเลือก กล่องปลั๊กไฟมาติดตั้งเพิ่มได้ โต๊ะประชุมตัวต่อ จะเคลื่อนย้ายง่าย สามารถเปลี่ยนแปลงรูปทรงที่ต่อชนกันได้ ตำแหน่งการนั่งของประธาน ก็เป็นหัวใจหลักในการกำหนดรูปทรงของโต๊ะประชุม จำต้องดูว่าประธานนั่งกี่คน อยากได้กว้างมากแค่ไหน รายละเอียดอื่นๆ สามารถสอบถาม ตามวิถีทางต่างๆถึงที่กะไว้ติดต่อพวกเราจัดห้องประชุมแบบ Boardroom – โต๊ะสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ยาว การจัดห้องสำหรับประชุมแบบ Boardroom เหมาะกับ การปรึกษาหรือระดมความคิดกัน สำหรับวิธีจัดเป็นควรมีโต๊ะสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ยาววางอยู่กึ่งกลางห้อง จากนั้นก็เลยนำเก้าอี้มาจัดวางล้อมรอบโต๊ะนั้น การจัดห้องที่ใช้สำหรับการประชุมในรูปแบบนี้ออกจะนิยมมากมายตามบริษัทหลายแห่ง เพราะเหตุว่าการจัดห้องที่ใช้ในการประชุมแบบ Boardroom เหมาะสำหรับการสัมมนาที่จำต้องระดมความคิด พร้อมพิจารณาหารือกัน โดยผู้มาร่วมประชุมก็จะสามารถสื่อสารกันได้อย่างสะดวก อีกทั้งยังได้เห็นท่าทาง ของผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมทุกคนได้อย่างเห็นได้ชัด และก็การจัดห้องที่ใช้สำหรับการประชุมลักษณะนี้ ไม่ควรปิดผ้าม่านจนกระทั่งทึบจนกระทั่งขนาดแสงเข้าไม่ได้ เนื่องจากว่ามันบางทีอาจมีผลทำให้บรรยากาศมีความเคร่งเครียดมากเกินไป เหมาะสำหรับสมาชิกที่น้อยกว่า 20 คนจัดห้องประชุมแบบโต๊ะกลม – โต๊ะกลมเหมาะกับงานที่ต้องการที่จะให้ผู้เข้าร่วม ได้มีการคุยสนทนากันได้อย่างแนบชิด ลักษณะการจัดเป็นจำเป็นต้องใช้โต๊ะกลมวงแบบปิด ใน 1 โต๊ะ นั่งได้ประมาณ 6-10 คน แม้กระนั้น 8 คนกำลังพอดีที่สุด ทุกคนสามารถมองเห็นสีหน้าท่าทางกันได้อย่างแจ่มแจ้ง และก็มีความใกล้ชิดแนบแน่นกันมากมาย โดยการตกแต่งบางทีอาจเพิ่มด้วยนำผ้ามาปกคลุมโต๊ะ รวมทั้งคลุมเก้าอี้ให้เกิดความสวยสดงดงาม ยิ่งกว่านั้นยังสามารถนำจัดแจกันหรือพุ่มดอกไม้เล็กๆมาตกแต่งไว้กึ่งกลางโต๊ะได้อีกด้วย
โต๊ะทำงาน
U – shape – โต๊ะยาว 3 ตัวเหมาะสมกับกรุ๊ปที่ปรารถนาอภิปราย จำเป็นต้องสนทนากันอย่างใกล้ชิด ซึ่งการจัดโต๊ะแบบ U – shape จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมกำเนิดความรู้สึกเท่าเทียมกัน ทั้งยังยังเป็นเหมาะสมต่อการนำเสนอข้อมูล ซึ่งอยู่รอบๆด้านหน้าของโต๊ะประชุมอีกด้วยการนำโต๊ะยาว 3 ตัวมาต่อกันเป็นรูปตัว U รวมทั้งยังสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นแบบซ้อน หรือ U ซ้อนภายใน U ได้อีกต่างหาก เพื่อเป็นการเพิ่มที่นั่งบริเวณข้างใน
iconic-office.com
Chevron Classroom – โต๊ะ V เอียงไปข้างหน้าเป็นการจัดโต๊ะแบบรูปตัว V อันมีลักษณะละม้ายกับการจัดห้องเรียนในมหาวิทยาลัย แม้แต่จะมีสิ่งต่างกัน คือ ตรงที่โต๊ะประชุมจะเอียงไปทางข้างหน้า นอกจากนั้นการโต๊ะแต่ว่าล่ะแถวต้องห่างกันอย่างมีระเบียบ ทั้งยังจำเป็นที่จะต้องให้กำเนิดความห่างที่อยู่ในแนวเดียวกันอีกด้วย สำหรับการจัดแบบ Chevron Classroom มีเอกลักษณ์หมายถึงช่วยลดปริมาณแถวของโต๊ะบริเวณกึ่งกลาง จึงทำให้สมาชิกทุกท่านสามารถแลเห็นด้านหน้าได้อย่างเห็นได้ชัด สายตาจะจับจ้องไปยังด้านหน้าแค่นั้น ไม่อาจมองเห็นสีหน้าท่าทางของคนอื่นๆได้